Żubrowisko 2004

Tomasz Hryniewicki i Grzegorz Okołów Echo mazowieckiej kniei. Kampinoski Park Narodowy. Wydawnictwo MUZA Warszawa 2004.
Nazwiska i dorobek autorów gwarantuj± efekt. Kampinoski Park Narodowy, jeden z największych w Polsce, s±siadujacy z aglomeracj± Warszawy, zasługuje na tak piękny i wierny portret.