Żubrowisko 2004

PTOP Czynna ochrona przyrody
Pracownicy i wolontariusze Północnopodlaskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków w ciągu 20 minut przybliżą publiczności prowadzone niemal od 20 lat działania, których zakres, różnorodność i znaczenie nie wyczerpałoby nawet tygodniowe seminarium.