Żubrowisko 2004

Andrzej Strumiłło jest twórcą, który uprawia wiele dyscyplin, sięga po odmienne formy i tworzywa - od granitu po papier, od rysunku i malarstwa aż po fotografię. Dzięki tej różnorodności technik i spojrzenia na świat jest też wybitnym artystą książki. W zależności od tematu wielokrotnie umiał znaleźć "czystą formę" dla ilustracji lub układu całości. W autorskim albumie Nepal opisał tajemnicę Wschodu, którego kultury - jak sam określił - jest "pilnym słuchaczem". W Kronikach olsztyńskich czarną, impresyjną kreską oddał poetycką głębię przestrzeni i barw mazurskich krajobrazów. W Baśniach Andersena w kolorowych, figuratywnych ilustracjach "zaszyfrował" filozofię wielkiego myśliciela, który akurat pisał bajki. W opowiadaniach indiańskich Odwaga drapieżnym piórkiem tak precyzyjnie sportretował starego wodza Anaresekwę i dzielnego Czetanaga, że po latach żyją w mojej pamięci. W koniach arabskich, jako ich pasjonat, zobaczył "żywe dzieło sztuki - ruchomą rzeźbę" i ukazał to w albumie arcytroskliwie, spomiędzy tysięcy dobranych fotografii. Czarodziej.