Żubrowisko 2004

Charles Crawford Ambasador Wielkiej Brytanii w Warszawie

Jestem zaszczycony, że Ambasada Brytyjska w Warszawie dołączyła do grona sponsorów tegorocznego Festiwalu Przyrody w Białowieży. W tym roku Wielka Brytania przewodniczy Unii Europejskiej oraz grupie G8. Jest to niezwykła okazja, którą premier Tony Blair wykorzystuje do promocji strategicznego rozwoju sektora środowiska - zarówno na forum Unii Europejskiej jak i globalnym. Ambasada współpracuje z polskimi partnerami w tymże obszarze. Jeszcze we wrześniu tego roku rozpoczną się prace nad brytyjsko-polskim projektem twinningowym w ramach sieci Natura 2000. Do tej pory zrealizowane zostały projekty o charakterze lokalnym, finansowane przez Ministerstwo Środowiska, Gospodarki Żywnościowej i Rolnictwa Wielkiej Brytanii – w tym także na terenie Puszczy Białowieskiej. Ponadto, współpracowaliśmy z Funduszem Worldwide Fund for Nature w zakresie ekoturystyki jako elementu strategii wspierającej ochronę przyrody oraz rozwój regionalny. Obecnie prowadzimy dialog z rządem polskim w zakresie tak zawiłych, ale jakże ważkich spraw, jak unijna dyrektywa dotycząca substancji chemicznych, tzw. REACH. Wielka Brytania oraz Polska zdają sobie sprawę ze wspólnej odpowiedzialności za racjonalne korzystanie z zasobów naszej planety. Polska posiada wspaniałe skarby natury, co dostrzega rosnąca liczba brytyjskich miłośników przyrody. Zachowanie tychże bogactw może wspomóc właściwie zarządzana turystyka. Fesitwal Przyrody z pewnością przyczyni się do tego, aby te cele stały się rzeczywistością.