Borem, lasem

A tak jest poza "zmasowanym ogniem" reflektorów