english version<<- BACK ->> wersja polska

Inspirację czerpiemy z przyrody. Nasze żywioły to fotografia, wydawnictwa, telewizja, film i scena. Strona prezentuje działalność Jarosława Chyry, który w gronie doświadczonych i wspaniałych ludzi realizuje projekty oparte na zasadzie trzech kroków: poznać przyrodę - polubić ją - następnie poczuć szacunek oraz potrzebę ochrony. Oto projekty, poprzez które poznacie przyrodę, może ją polubicie a jeśli tak... wszystko w Waszych rękach. Zapraszamy ( klik )


© Trzcianne - Piękne z natury

Trzcianne - piękne z natury Dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Trzciańskiej i Agencji Reklomowej Apogelion zaprojektowałem książkę o najpięknieszej gminie z bagien - o gminie Trzcianne. Magicznym miejscu na Ziemi, gdzie bogactwo przyrody miesza się z panoptikum ludzkich osobowości.

Jarosław Chyra
2013 r.

Trzcianne - piękne z natury Trzcianne piękne z natury Trzcianne piękne z natury Trzcianne piękne z natury Trzcianne piękne z natury Trzcianne piękne z natury Trzcianne piękne z natury Trzcianne piękne z natury Trzcianne piękne z natury Trzcianne piękne z natury
powiększ klikając na miniaturkę


fotografie i tekst: Grzegorz i Tomasz Kłosowscy
redakcja: Tomasz Tuszyński
projekt graficzny: Jarosław Chyra
współwydawca: Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzciańskiej
współwydawca: Apogrlion
Publikację wsparł Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikaja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.