¦wiatowy Dzień Ochrony ¦rodowiska

zakończenie, podziękowanie, pożegnanie...