¦wiatowy Dzień Ochrony ¦rodowiska

Zespół ¦piewaczy z Rudy Solskiej. Sprawdza się przysłowie "gdzie diabeł nie może..." - bo same panie, ¶rednia wieku, hm, powyżej osiemnastki a tu setki już koncertów, dwie główne nagrody Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i ¦piewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisł± (Baszta - 1984, 1999), kilka spektakli obrzędowych, utkanych z piosenek, przy¶piewek i setek własnych znalezisk, też wysoko ocenionych na Sejmiku Teatrów Obrzędowych w Tarnogrodzie. Oskar Kolberg byłby z nich dumny (i może trochę zazdrosny).

Biłgorajki: Krystyna Blacha, Grażyna Grabias, Aniela Kowal, Bronisława Koziara, Janina Lelonek, Julia Okoń, Karolona Różańska, Maria Tworek, Krystyna Wójcik.