Światowy Dzień Ochrony Środowiska

PODLASIE TO WYJĄTKOWA KRAINA - ma na swoim terenie nie tylko najstarszy w Polsce, Białowieski Park Narodowy (który właśnie obchodził swe 85-lecie), ale i najwięcej parków narodowych i krajobrazowych. Należy również uwzględnić, że na tym rozległym obszarze praktycznie w każdym nadleśnictwie znajdują się niezwykle cenne rezerwaty - może mniej znane, ale bardzo ważne dla bogatego środowiska naturalnego. Wszystkie razem - choć tak zróżnicowane - tworzą wyjątkową w swym charakterze, jedną harmonijną całość. Ich szczególna w skali kraju i Europy wartość jest pieczołowicie chroniona dzięki przemyślanej, opracowywanej na dziesięciolecia, a przekładanej na codzienne działania gospodarce. Ta strategia nie polega wcale na stosowaniu drakońskich, ostrych zakazów tylko prowadzeniu aktywnej polityki informacyjnej "otwartych drzwi" wobec całego społeczeństwa. Wieloplanowa edukacja, "ergonomiczna" obsługa ruchu turystycznego, wszechstronna i nowoczesna informacja odgrywa tu decydującą, wręcz podstawową rolę. Stoiska, prezentacje i wystawy przygotowane przez Gospodarzy ukazują jej metody, formy i cele.