¦wiatowy Dzień Ochrony ¦rodowiska

Foyer Opery i Filharmonii Podlaskiej. Wystawy i stoiska edukacji ekologicznej: Białowieski Park Narodowy; Biebrzański Park Narodowy; Narwiański Park Narodowy; Wigierski Park Narodowy; Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej; Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi; Suwalski Park Krajobrazowy; Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku.