¦wiatowy Dzień Ochrony ¦rodowiska

Konferencja prasowa Ministra ¦rodowiska i Wojewody Podlaskiego