Światowy Dzień Ochrony Środowiska

Uroczyste otwarcie sesji przez Ministra Środowiska, Wojewodę Podlaskiego, Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Marszałka Województwa Podlaskiego, Prezydenta Miasta Białegostoku.

Referaty Programowe
Ekorozwój szansą Podlasia - Józef Staniaszek
Leśny Kompleks Promocyjny Puszcza Białowieska Szansą Ochrony Naturalnych Lasów Puszczańskich - Andrzej Antczak
Aktywna Ochrona Obszarów Wodnobłotnych w lasach. Partnerstwo nadleśnictw i organizacji pozarządowej - Roman Kalski
Stan środowiska województwa podlaskiego - Grażyna Żyła-Pietkiewicz