Jarosław Chyra - Narew. Polska Amazonia

okładka © fot. Wiktor Wołkow