Sen o czarnym kogucie

Roman Kalski, Andrzej Brański, Marta Potocka, Roman Wasiluk, Tomasz Kłosowski