Sen o czarnym kogucie

Andrzej Brański, Jarosław Chyra, Roman Wasiluk