Sen o czarnym kogucie

Andrzej Brański, Tomasz Kłosowski, Roman Wasiluk