Żubrowisko 2003

W kuluarach
od lewej stoją; Włodzimierz Cimoszewicz, Józef Popiel, prof. Andrzej Strumiłło, Wiktor Wołkow