Lech Wilczek - Spotkanie z Simon± Kossak

...z łosiami...