Grzegorz i Tomasz Kłosowscy - Portrety ptaków

PLISZKA ŻÓŁTA