Grażyna Remiszewska - Red Forest

Grażyna Remiszewska i pracownicy Białowieskiego Parku Narodowego