Jak liźnięcie wiatruPocałunek bez uczucia

jak liźnięcie wiatru

po uschniętej korze.