Jarosław Chyra - Ptaki

Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu